Szolgáltatásaink:

                 KönyvelésKönyvelés

                 BérszámfejtésBérszámfejtés

                 AdótanácsadásAdótanácsadás

                 EllenőrzésekEllenőrzések

                 Egyéb tevékenységekEgyéb tevékenységek
Könyvelés
A hatályos jogszabályok szerint folyamatos nyilvántartások vezetése, adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése, igény esetén az ön rendszerében. Szükség esetén (jellemzően pályázatokhoz) időközi beszámolók, jelentések, kimutatások elkészítése. Egy-egy nagyobb - nem szokásos - ügylet előtt célszerű előre együttgondolkodni, hiszen az esetleges problémákat így a legegyszerűbb kivédeni. (ésszerűség, megelőzés)

Bérszámfejtés
Havi bérszámfejtés a kapott bérjelentés alapján, utalandó adók, járulékok, havi járulékbevallás elkészítése, biztosítási jogviszony létesítés-megszűnés bejelentése, jogviszonyhoz kapcsolódó, törvényben rögzített igazolások elkészítése.
A bérszámfejtés alapját képező bérjelentést a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírások betartásával a helyszínen vezetett munkaidő-nyilvántartás alapján Önnek kell összeállítania. A kapcsolódó nyilvántartások (pl. alap és pótszabadság nyilvántartás), nyilatkozatok, szerződések, fizetési jegyzékek aláírt példányai, keresetigazolások másolatai, TB kiskönyvek, START kártya őrzése az Ön teendői közé tartozik.

Adótanácsadás
Jellemzően az üzleti tervhez kapcsolódó adókötelezettség kombinációk kalkulációi, optimalizálás, "finomhangolás". Elsődleges cél a döntéshozóknak olyan információk, számszaki levezetések, összegyűjtése, készítése, amellyel a tulajdonosok az adótörvények tételes ismerete nélkül is megalapozott döntések hozhatók. Ide tartoznak egyes felvásárlások operatív teendői (felvásárolandó társaság adóoldali kockázatai, előnyei, veszélyei, várható jövőbeni kötelezettségei, gazdaságossága), saját cégek tevékenységének finomhangolása, egy-egy ügylet előnyei, veszélyei, esetleges jogkövetkezményei.

Ellenőrzések
Társaságunk az adóhatóság által folytatott ellenőrzéseken - az előzetesen kapott - meghatalmazással képviseli ügyfeleit. Kivétel ez alól a helyszíni ellenőrzések (pl. nyugtaadás), valamint a számla értékesítésével kapcsolatos keresztellenőrzések.

Egyéb tevékenységek
Ide tartoznak az addicionális teendők, amik nem szerves részei a számviteli szolgáltatásoknak (pl. Intrastat, VPOP környezetvédelmi termékdíj, Szakágazati statisztikák stb.)